CASE Dell OptiPlex 390MT (SL 5)

1.800.000₫

Mô tả :
Số lượng

Sản phẩm liên quan

Lenovo thinkpad M92P  core i5 3470

Lenovo thinkpad M92P core i5 3470

5.300.000₫
HP8200 mini core i3

HP8200 mini core i3

3.800.000₫
Dell 990 i5 2500 4gb 250gb

Dell 990 i5 2500 4gb 250gb

4.000.000₫
Case HP DC8200 sff

Case HP DC8200 sff

2.200.000₫
Case Fujisu D5290

Case Fujisu D5290

1.500.000₫