Giàn game Arock H71, I3 2120,Ram kingmax 4g,Vga , vga r557D3 1gb

4.500.000₫

Mô tả :
Số lượng

main arock H71

i3 2120

ram kingmax 4gb

vga giga r557D3 1gb,

case nguồn golden field có đồng hồ nhiệt đẹp.

Màn HP LV1911 .