Nguồn Thermaltake LT-350

350.000₫

Mô tả :
Số lượng